Zelena salata

Zelena salata je jednogodišnja biljka, koja se gaji zbog glavice. Ima svoje mesto na trpezi tokom cele godine. Sveža salata sadrži ugljene hidrate (oko 2,5%), ulja (0,2%), celuloze (0,5%) i minerala (0,5%). Od minerala, najzastupljeniji je kalijum.Spada u useve prohladne sezone.